Jak wykupić OC pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Ostatnie lata sprawiły, że rynek nieruchomości cieszy się dużym zainteresowaniem

Ostatnie lata sprawiły, że rynek nieruchomości cieszy się dużym zainteresowaniem. Jednak osoba szukająca swojego lokum na własną rękę może mieć z tym problem. Wtedy z pomocą przychodzi pośrednik, którego zadaniem jest nawiązanie kontaktu pomiędzy sprzedającym i kupującym.

Pośrednik – charakterystyka

Aby zostać pośrednikiem, nie trzeba przechodzić żadnych egzaminów. Wystarczy tylko założenie własnej działalności i pozyskanie klientów. Ważnymi cechami takiej osoby są:

  • otwartość na potrzeby klientów,
  • zdolność łatwego nawiązywania kontaktów,
  • znajomość rynku,
  • wytrwałość, spowodowana niestabilnym wynagrodzeniem.

Zdobycie licencji pośrednika wymaga ukończenia specjalnego kursu oraz posiadania minimum średniego wykształcenia. Podczas wykonywania pracy musi stosować się do Kodeksu Etyki.

Odpowiedzialność cywilna pośrednika

Ustawa deregulacyjna zniosła obowiązek posiadania państwowej licencji do wykonywania zawodu, jednak utrzymała w mocy posiadanie obowiązkowego OC pośrednika w obrocie nieruchomościami. Pośrednik wykupuje ubezpieczenie za szkody, które może wyrządzić w związku z pośrednictwem w handlu nieruchomościami. Dzięki temu klienci czują się bezpieczniej, gdyż zostają rozwiane ich obawy przed finalizacją transakcji.

Wiele instytucji zajmujących się polisami, posiada w swoich ofertach OC pośrednik. Wysokość składki oscyluje w granicach 200 złotych, do tego dochodzi wybór sum gwarancyjnych z przedziału 25-500 tysięcy euro. Wykupiona polisa stanowi ochronę przed błędami pracowników oraz szkodami wynikłymi z przeprowadzonych ekspertyz. Ubezpieczalnia świadczy pomoc przy likwidacji szkody. W ten sposób najbardziej narażone na straty strony umowy, szczególnie pośrednik i kupujący są doskonale chronione. Takie ubezpieczenie odgrywa dużą rolę przy dużej liczbie transakcji, do których dochodzi w dzisiejszych czasach.

Sale obraz autorstwa xb100 - www.freepik.com